Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

index.html

     

1970 yılında Bandırma da doğdu,1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü Batı Ülkeleri Şubesinde başladığı kamu görevine,1994 tarihine kadar Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak devam etti.

1994 Yılında İçişleri Bakanlığına intisap etti.Çeşitli staj çalışmalarına müteakip 1995-1996 yılları arasında 8 ay süre ile İngiltere, Hastings şehrinde yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü.

İhsangazi (Kastamonu),Meriç (Edirne) Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.1997-2000 yıllarında Sütçüler (Isparta),2000-2002 yıllarında Şavşat (Artvin),2002-20006 yıllarında Gelendost (Isparta),2006-2008 yıllarında Afşin (Kahramanmaraş),2008-2009 yıllarında Ceylanpınar (Şanlıurfa),2009-2011 yıllarında Ayvacık (Çanakkale) Kaymakamlıklarını ifa etti.

2011 Ağustos ayında Niksar (Tokat) Kaymakamlığına atanmıştır. 

5 Aralık 2009 tarihinde 27423 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı şekliyle 1.Sınıf Mülki İdare Amirliği’ne yükselmiştir.

2006 yılında S.D.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında “Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri ve Isparta Mahalli İdare Birliklerinin Yapısal Analizi” üzerine Yüksek Lisans tezini vererek tamamlamıştır.

2011 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Türkiye’de Erkler Ayrılığı Ve Dokunulmazlıklar” Konusunda Doktora tez çalışmasını tamamlamıştır.
Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER

-“Etnik Azınlıkların Eğitime Entegrasyonu” Newcastle, İngiltere, 16-22 Haziran 2013
-“Rekabet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyon Yönetimi”13-20 Mayıs 2012 Viyana/AVUSTURYA
-“İçişleri Bakanlığı Personelinin AB Konularının Etkin Kullanımında Desteklenmesi Projesi”,2011
-“Çağdaş Yönetim Teknikleri”2010
-“E-İçişleri Projesi Semineri”,2010
-“Yerel Yönetimler Reformu” İçişleri Bakanlığı ,Ankara,2007
-“Nezarethanelerin Denetimi”,İçişleri Bakanlığı, Ankara,2007
-“İnsan Hakları Bağlamında Mülki İdare Amirleri’nin Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitelerinin Arttırılması”,İçişleri Bakanlığı-İngiltere Büyükelçiliği,Ankara,2006
-“SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) Başbakanlık SYDGM,Ankara,2006
-“Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” İçişleri Bakanlığı,Ankara,2004
-“Komşu Ülkelerle İlişkiler ve İç Güvenlik”,İçişleri Bakanlığı,Bodrum-Muğla,2002
-“İnsan Hakları” İçişleri Bakanlığı, Ankara,2002
-“Dış İlişkiler Sınır Ticareti ve Gümrük Mevzuatı”,İçişleri Bakanlığı,Ankara,2001
-“Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” Türk Demokrasi Vakfı ,1999
-“Specialized Course in Public Adminisration” International House, England,1996
-“Yabancı Dil (İngilizce)” ITS Englısh Schoool Hastings ,England, 1995-1996
-“Yabancı Dil (İngilizce)” Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu,Ankara,1995
-“Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Topluluğu İlşkileri”,Türk Demokrasi Vakfı –Konrad Adnauer Vakfı,Ankara,1993
-“Rapor Yazma Teknikleri”, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Ankara,1993

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI – MAKALELERİ
-“ Parlamenter Ayrıcalıklarda, Kamu Barışına Karşı İcra Edilen Eylemler Anayasasının 14. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmelidir.”,2012
-“Küreselleşen Dünyada Kuvvetler Ayrılığı Kuramının Yeniden Yorumlanma Gereği”,2012
-“Türkiye’de Kolluk Güçlerinin Özel Soruşturma ve Kovuşturma Süreçleri İle Bağımsız Kolluk Denetim Mekanizması Çalışmalarının Değerlendirilmesi”,2012
-“Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Yönetimi,AREM Örneği”,2008
-“Türkiye’de Dokunmazlıkların Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”,2008
-“Kamu Görevlilerinin Performans Ölçüt Kriteri Olarak:Sicil”,2007
-“Küresel Isınmaya Karşı Bir Çözüm olarak Sunulan KYOTO protokolü ve Türkiye”,2007

Eski Kaymakamlarımız